EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

EFOP 3.1.8 Együtt, testvérként Somlóvásárhely – Halimba

EFOP-3.1.8-17-2017-00003 azonosítószámú, „Együtt, testvérként Somlóvásárhely – Halimba” című projekt

Projekt kezdete: 2018.09.01
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30
Projekt pénzügyi befejezése/záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.11.29.
Projekt összköltsége/elszámolható összköltsége: 10.644.650,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
- Projekt támogatott intézményei:

  1.  Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola
  2. Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós tagintézménye- Halimba

- A tanulók és a pedagógusok által kiválasztott és közösen felépített programtevékenységek:
•„Egymásról, egymásnak” c. foglalkozás: a partneriskola működésének, sajátosságainak, társadalmi helyzetének hagyományainak, kultúrájának, földrajzi sajátosságainak megismerése.
•„Egészségesen élünk” c. foglalkozás: az egészségtudatos magatartás, életvitel kialakítása, fejlesztése, az egészséggel kapcsolatos készségek javítása.
•„Generációk közötti együttműködés” c. foglalkozás: generációk közötti szolidaritás erősítése, a különböző generációk társadalmi hasznosságának, közösségi megbecsültségének növelése, a fiatal és idős generáció közötti együttműködések erősítése.
•„Fejlesztjük az angol és német nyelvi tudásunkat”
•Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan, magyar nyelvi fejlesztés keretein belül.
•Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok.
•Táborok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása.

Jelen projekt kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. A program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A megvalósítás során lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra.