EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Tevékenység

Tevékenység 19

Projekt tevékenység 2020. szeptemberében:

A digitális tanrend és a nyári szünet után ismét folytattuk a projekt feladatainak megvalósítását.

- Dokumentáció rendszeres kezelése: kimenő nyolcadik osztályosok, iskolánkat elhagyó tanulók, projektbe belépő ötödik osztályosok és újonnan érkező tanulók ESZA-inak kezelése.
- A pályázatos honlapra anyagok válogatása, szerkesztése: az eddigi szakköri munkákról, programokról beszámolók feltöltése.
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, szakkörvezetőkkel az éves munka, az előttünk álló feladatok megtervezéséről
- A szakkörök munkájának figyelemmel kísérése: az új tanévben átnéztük a szakkörök tanulólistáit, megbeszéltük a szakkörök megtartásának időpontjait figyelve arra, hogy ne legyen ütközés.
- A kilencedik és a tizedik Tanórán kívüli egész napos programok – Kirándulás Pécsre, illetve Ópusztaszerre – ismételt előkészítése a karatén időszak miatti elmaradás miatt
- Az ötödik Személyes találkozó – Múzeumlátogatás Veszprémben (2020. november 18) előkészítése

Csóka Zita

Tevékenység 18

Projekt tevékenység 2020 márciusában:

- Dokumentáció rendszeres kezelése
- A pályázatos honlapra anyagok válogatása, szerkesztése
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, szakkörvezetőkkel
- A szakkörök munkájának figyelemmel kísérése
- A kilencedik és a tizedik Tanórán kívüli egész napos, tanórán kívüli programok – Kirándulás Pécsre, illetve Ópusztaszerre – előkészítése
- A második nyári tábor előkészítése
- A digitális folytatásra való átállás megszervezése: március 16-ától digitális tanrend kezdődött iskolánkban. Ez azt jelentette, hogy személyesen nem találkozhatunk tanítványainkkal. Ezt a tényt átgondolva úgy döntöttünk, hogy a projektet március hónap folytatjuk, majd áprilistól felfüggesztjük, mert nem látjuk biztosítottnak a szakkörök megtartását, a tanórán kívüli egész napos programok, személyes találkozók lebonyolítását. Bízunk abban, hogy rövid időn belül visszatérhetünk az iskolába, és folytathatjuk a projekt lebonyolítását.
- Hónap végén a jelenléti ívek és szakmai beszámolók összegyűjtése, szkennelése, eljuttatása a tankerülethez

Csóka Zita

 

Tevékenység 17

Projekt tevékenység 2020 januárjában:

- Dokumentáció rendszeres kezelése
- A pályázatos honlapra anyagok válogatása, szerkesztése
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, szakkörvezetőkkel
- A szakkörök munkájának figyelemmel kísérése
- A kilencedik és a tizedik Tanórán kívüli egész napos, tanórán kívüli programok – Kirándulás Pécsre, illetve Ópusztaszerre – előkészítése
- Hónap végén a jelenléti ívek és szakmai beszámolók összegyűjtése, szkennelése, eljuttatása a tankerülethez

 2020 februárjában:

- Dokumentáció rendszeres kezelése
- A pályázatos honlapra anyagok válogatása, szerkesztése
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, szakkörvezetőkkel
- A szakkörök munkájának figyelemmel kísérése
- A kilencedik és a tizedik Tanórán kívüli egész napos, tanórán kívüli programok – Kirándulás Pécsre, illetve Ópusztaszerre – előkészítése
- Hónap végén a jelenléti ívek és szakmai beszámolók összegyűjtése, szkennelése, eljuttatása a tankerülethez

Csóka Zita

 

Tevékenység 16

Projekt tevékenység 2019 novemberében

- A somlóvásárhelyi iskolában a szakkörök működtetése, munkájuk figyelemmel követése, az adminisztrációs feladatok koordinálása, segítése.
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a halimbai partneriskolával.
- A nyolcadik Tanórán kívüli egész napos program – Budapesti színházlátogatás (2019.11.27.) lebonyolítása, értékelése..
- A kilencedik Tanórán kívüli egész napos program – Kirándulás Pécsre előkészítésének elindítása

2019 decemberében 

- Dokumentáció kezelése.
- A szakkörök munkájának figyelemmel kísérése a somlóvásárhelyi és a halimbai iskolában.
- Kapcsolattartás a projektmenedzserrel, a somlóvásárhelyi és a halimbai szakkörvezetőkkel
- A következő évi programok előkészítése.
- A kilencedik Tanórán kívüli egész napos program – Kirándulás Pécsre előkészítése.
- A tizedik Tanórán kívüli egész napos program – Kirándulás Ópusztaszerre előkészítése.
- Az év eddigi tevékenységének áttekintése, értékelése, tapasztalatok megfogalmazása.

Csóka Zita

Tevékenység 15

Projekt tevékenység 2019 szeptemberében

- A második év feladatainak megtervezése, szakkörök beindítása
- Dokumentáció kezelése
- Kapcsolattartás a projektmenedzserrel, a somlóvásárhelyi és a halimbai szakkörvezetőkkel
- A hatodik Tanórán kívüli egész napos program – Balatoni kirándulás (2019.09.09.) előkészítése és lebonyolítása
- A hetedik Tanórán kívüli egész napos program – Somlótúra és a negyedik Személyes találkozás – Széchenyinap (2019.09.23.), illetve a 2. nap Pincelátogatás a Somlón (2019.09.24.) előkészítése és lebonyolítása
- A harmadik Egészségsorozat – Drogprevenció (2019.10.14.) előkészítése
- A nyolcadik Tanórán kívüli egész napos program – Budapesti színházlátogatás (2019.11.27.) előkészítése

2019 októberében

- Dokumentáció kezelése
- Kapcsolattartás a projektmenedzserrel, a somlóvásárhelyi és a halimbai szakkörvezetőkkel
- A harmadik Egészségsorozat – Drogprevenció (2019.10.14.) előkészítése és lebonyolítása
- A nyolcadik Tanórán kívüli program – Budapesti színházlátogatás (2019.11.27.) előkészítése
- A következő évi programok előkészítése

Csóka Zita

Tevékenység 14

projekt tevékenysége 2019 augusztusában:

- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel a kiscsőszi táborozással és a szeptemberi programokkal kapcsolatban.
- A hatodik Tanórán kívüli egész napos program Balatoni kirándulás (2019.09.09.) újra szervezése: az időpont konkretizálása, a program helyszíneivel ismételt egyeztetés, a buszmegrendelés módosítása az új időpontra, a gyerekek és a szülők tájékoztatása a megváltozott időpontról.
- A kiscsőszi táborozás szervezése, lebonyolítása, beszámoló készítése.
- A második év feladatainak tervezése: a projektmenedzserrel, a halimbai és a somlóvásárhelyi szakkörök vezetőivel átbeszéltük az előttünk álló tanév feladatait a projekt szempontjából. Megterveztük, hogy a különböző programokat milyen időpontokban bonyolítjuk le, illetve a pedagógusok melyik programban milyen feladatot tudnak vállalni a szakkörök vezetésén kívül. Beszéltünk a szakkörök minél korábbi beindításáról, az előző év tapasztalatairól.

Csóka Zita

 

Tevékenység 13

A projekt tevékenysége 2019 júliusában:

- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel: értékeltük a júniusi programokat (Sajnos a balatonfűzfői bobozás elmaradt a rossz időjárás miatt, illetve áthelyeztük szeptemberre ezt a programot.), egyeztettünk a kiscsőszi táborozással kapcsolatban.
- A hatodik Tanórán kívüli egész napos program (Kirándulás Balatonfűzfőre) előkészítése – szerencsére kaptunk szeptemberi időpontot mind a bobozáshoz, mind a kalandparkba.
- Felkészülés a mérföldkőre: sok feladatot adott a létszámok, ki és belépő tanulók, pedagógusok számának, nevének pontosítása; tevékenységek adminisztrálásának ellenőrzése, esetleges hiányok pótlása.
- A kiscsőszi táborozás előkészítése, szervezése: kapcsolattartás a táborszervezőkkel, a halimbai szakkörvezetővel, a somlóvásárhelyi gyerekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel, projektmenedzserrel; programelemek szervezése, pontosítása; a hozzájuk szükséges anyagok, eszközök beszerzése.

Csóka Zita

 

Tevékenység 12

A projekt tevékenysége 2019 júniusában:

- A somlóvásárhelyi iskolában a szakkörök működtetése, munkájuk segítése, figyelemmel követése.
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a halimbai partneriskolával: a májusi programok értékelése. Fontos feladat volt ebben a hónapban a júniusi programok előkészítése, lebonyolítása, illetve egyeztetés a nyári táborozásról.
- Az ötödik Tanórán kívüli egész napos program (Kirándulás Sopronba és környékére, 2019.06.11.) szervezése és lebonyolítása, majd beszámolás a programról.
- A hatodik Tanórán kívüli egész napos program (Kirándulás Balatonfűzfőre) előkészítése: a nap programjának összeállítása, időpont foglalása a bob pályára és a Serpa kalandparkba, buszrendeléshez buszos vállalkozók keresése, a gyerekek és a szülők tájékoztatása a kirándulásról, költségvetés tervezése.
- A kiscsőszi táborozás előkészítése: táborhely keresése, amely megfelelő szállást, étkezést, programokat tud biztosítani. Gyerekek és a szülők tájékoztatása a táborozási lehetőségről. A tábor költségvetésének, programjának megtervezése.

Csóka Zita

 

Tevékenység 11

A projekt tevékenysége 2019 májusában:

- A somlóvásárhelyi iskolában a szakkörök működtetése, munkájuk figyelemmel kísérése.
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a halimbai partneriskolával a májusi programokról.
- A negyedik Tanórán kívüli egész napos program (Gyereknap, 2019.05.31.), a második Egészségsorozat (Mozgás), a harmadik Személyes találkozó (Divat) szervezése: Gyereknap - kapcsolatfelvétel és -tartás a nyertes rendezvényszervezővel, helyszín biztosítása a program lebonyolításához; Mozgás – szakember felkérése a mozgástevékenységhez; a divatbemutató helyszínének előkészítése, a gyerekek felkészítése a ruhák összegyűjtésére, bemutatására és a programok lebonyolítása. Beszámoló készítése.
- Az ötödik Tanórán kívüli egész napos program (Kirándulás Sopronba és környékére, 2019.06.11.) szervezése: a nap programjának összeállítása, buszrendeléshez buszos vállalkozók keresése, a gyerekek és a szülők tájékoztatása a kirándulásról, költségvetés tervezése.

Soháné Csóka Zita

 

Tevékenység 10

A projekt tevékenysége 2019 áprilisában:

- A somlóvásárhelyi iskolában a szakkörök működtetése, munkájuk figyelemmel kísérése, adminisztrációjuk ellenőrzése.
- Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel a harmadik és a negyedik Egész napos program (Húsvéti készülődés, Gyereknap) szervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatban.
- Folyamatos kapcsolattartás a halimbai partneriskolával az ottani Együtt egymásért szakkör működésével, adminisztrációjával kapcsolatban.
- A harmadik Egész napos program (Húsvéti készülődés, 2019.04.16.) szervezése és lebonyolítása: a megbeszélt feladatokat elvégezték a projektben közreműködő pedagógusok és segítők. A gyerekek a megfelelő helyen voltak a megfelelő időben. Beszámoló készítése a megvalósult programról.
- A negyedik Egész napos program előkészítése (Gyereknap, 2019.05.31.) előkészítése: a nap programjának megtervezése, ez alapján rendezvényszervezői árajánlatok beszerzése, feladatok kiosztása, költségvetés összeállítása.

Soháné Csóka Zita