EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2019. október

A szakkör 2019. októberi munkája

2019.10.01. 15.00 - 15.45
Téma: Iskolai viselkedés, általánosságok (kérés, köszönés)
Előre köszönünk a felnőtteknek. Használjuk a varázsszavakat (egymással is). „Kérem!” „Köszönöm” „Bocsánat”

2019.10.08. 15.00 - 15.45
Téma: Hogyan beszélhetek felnőttel, diákkal? Mit lehet, mit nem lehet?
Felnőtteknek is elmondhatom a véleményemet udvariasan. Nem kiabálok a társaimmal. A magatartásommal nem zavarok másokat.

2019.10.15. 14.30 - 15.15 és 15.15 - 16.00
Téma: Melyik iskolában szigorúbb a szabályozás? Viselkedés vendégségben a „másik” iskolában
Egyértelmű: Halimbán szigorúbbak a szabályok. Vendégségben viselkedni próbálok: nem hozok szégyent magamra és az iskolámra.

2019.10.22. 14.45 - 15.30
Téma: Iskolai ünnepségek: ruha és magatartás
Az ünnepségeken az alkalomhoz illő öltözékben (sötét nadrág, ill. szoknya, fehér ing, ill. blúz) részt veszek. Nem zavarom az ünnepséget beszéddel, nevetgéléssel.

Körmendi Ferencné