EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Német szakkör

2020. szeptember

A szakkör 2020. szeptemberi munkája 

A 2020-as tanévet izgatottan vártuk mindannyian. Az online tanítás után már nagyon vártuk a személyes találkozást. A foglalkozásokat ismétléssel kezdtük. Sok minden eszükbe jutott, leginkább a szavakra emlékeztek. A nyelvtani részeket, mint a mondatalkotás, szórend, igeragozás, újra átvettük, mert itt több hiányosságot tapasztaltam. Természetesen a játékos feladatok most sem maradhattak el, az interaktív táblán kívül feladatlapokon is dolgoztak a tanulók. A szituációs játékokat mindig élvezik, ezekbe próbálok valós helyzeteket belevinni: például anya-gyerek párbeszéd, két gyerek találkozása, bemutatkozása (vicces nevekkel, helyszínekkel). Az Aktivity játékot is kedvelik, hiszen a mutogatás vicces, mégis megjelenik a német nyelv, mivel így kell kitalálniuk a megoldást. A hallás utáni szövegértést is gyakoroltuk, ez még mindig gyengébben megy, mint kellene, ezért a jövőben erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni.

Gyüre Éva Eszter

 

2020. március

A szakkörök 2020. márciusi munkája

Március hónapban a tavasz témakörével foglalkoztunk. Nagyon színes és érdekes, sok oldalról megközelíthető tananyag, ezért a diákok is élvezik. A gyönyörű tavaszi képek, virágok, madarak, időjárás, izgalmas tevékenységek: mind-mind új szavak tanulására sarkallják a gyerekeket. Szinte észre sem veszik, és máris bővült a szókincsük. Az online feladatokat nagyon kedvelik, a játékos tanulásra kiválóan alkalmas platform az internet. Ez a világháló ebben a nehéz helyzetben minket is összeköt, így tudunk tovább haladni az elkezdett úton.

A tanórák felépítésénél fontosnak tartottam, hogy először legyen valami hívókép, legyen az akár egy szöveg, kép vagy zene, ami felkelti az érdeklődésüket. A feladatok a gyerekek előzetes tudásából indulnak ki. Ezután jön a szókincsbővítés, majd az újonnan elsajátított szavak gyakorlása játékos formában. Bízom benne, hogy lelkesedésük otthon is kitart, és olyan lelkesedéssel végzik a feladatokat, ahogy azt az iskolában tették.

Gyüre Éva Eszter

 

2020. február

A szakkör 2020. februári munkája

A február hónap a farsang jegyében telt. Mindkét csoportban ezt a témakört jártuk körbe a gyerekek tudásszintjéhez igazodva, több-kevesebb sikerrel.

Az 5.-6. osztályosokkal egy egyszerű, a farsangi szokásokról szóló szöveget dolgoztunk fel. A szókincsbővítés mellett most először olvastunk hosszabb szöveget. A gyerekek élvezték a feladatot, jól vették az akadályt. A saját farsangi élményeiket is megpróbáltuk németül megfogalmazni. Mivel róluk szólt a dolog, tetszett nekik a feladat.

A 7.-8. osztályos csoport hosszabb szöveget kapott, de ez is a németországi farsangi szokásokról szólt. Természetesen megbeszéltük az ismeretlen szavakat, és ezeket Learningapps által készített feladatokban gyakoroltunk. A hallás utáni szövegértés kisebb nehézséget okozott, tehát ezt minden alkalommal gyakorolni fogjuk. A párbeszéd alkotás már jobban ment, élvezték, hogy német nyelven kommunikálnak. Úgy gondolom, hogy ezekkel az apró sikerekkel közelebb tudom hozni a gyerekekhez a német nyelvet.

Gyüre Éva Eszter

 

2020. január

A szakkör 2020. januári munkája:

Kipihenve kezdtük az új évet, így kicsit komolyabb vizekre eveztünk. A téma mindkét foglalkozáson azonos volt, de természetesen különböző szintű feladatokat adtam nekik.  Átismételtük az igeragozást. A 2-es csoportban egészen a mondatalkotásig jutottunk, ahol már bővített mondatokat is lefordítottak. Ez sikerélményt jelentett nekik. 
Természetesen a játék sem maradt el. A memóriafejlesztő feladatok kihívást jelentettek, de a versengés nagyon tetszett nekik, és új színt vitt a foglalkozásba. Egyszerű képes kártyát használtunk, melyen a szó németül is fel volt tüntetve. Volt, aki 22 szót is vissza tudott mondani helyes sorrendben. A játék során a szókincsüket is bővítettük. Az interaktélív tábla most is bevált. A Learningapps feladatkészítő programot használom. Ennek segítségével saját feladatokat készíthetek mindig az adott tanulócsoportnak. Ők kérik, hogy használjuk, tehát élvezik ezeket a feladatokat, és szinte észre sem veszik, hogy közben tanulunk. Úgy gondolom, eredményes hónapot zártunk.
Gyüre Éva Eszter

 

 

2019. december

A szakkörök 2019. december havi munkája

Az év utolsó hónapjában, decemberben természetesen a Mikulás és a karácsony volt a téma. Kifejezetten élvezik a gondolattérkép alkotását, mely egy asszociációs játék, tehát nincs rossz megoldás, és az eddig tanult szavakat gyakorolhatják. Azért szeretem ezt a feladatot, mert olyan szavak is előjönnek, melyeket már régebben tanultak és használtak. Eközben egymást inspirálják, az együttműködésük nagyon érezhető. Több témakör feldolgozásakor is alkalmazom a gondolattérképet. Az interaktív táblás feladatok itt is sokat segítettek a szókincs elmélyítésében, különösen élvezték a memória játékokat és a párosító feladatokat. A kis gyufaárus lány története tetszett nekik, melyet megnéztünk egy tízperces német változatban is. Ehhez hoztam színezőket, szövegértési feladatokat, igaz-hamis állításokat. Végül  német nyelvű téli dalokat (Schneeflöckchen, Oh, Tannenbaum, Stille Nacht) hallgattunk és énekeltünk. Igazán hangulatosra sikerültek az  év utolsó foglakozásai.

Gyüre Éva Eszter

 

2019. november

A szakkörök 2019 novemberi munkája

Novemberben a Márton nap témakörével foglalkoztunk először. Maga a történet is tetszett a gyerekeknek, melyet egy 4 perces német kisfilm keretében meg is néztünk. Ezzel hangolódtunk a témára. Mivel Szent Márton történeteit már ismerték, könnyebb dolgom volt a német nyelvű változattal. A játékos feladatok által (színes képek, feladatlapok) könnyen elsajátították a témához kapcsolódó német szókincset. Nagyon kedvelik az interaktív táblás feladatokat, így ezt a módszert szinte minden órán alkalmazom. Egyik kedvenc játékuk a „Legyen Ön is milliomos!” természetesen németül. Tesztfeladatokkal ellenőriztük, mit értetek meg a történetből és a tanult szavakból. Ezután az adventi időszak szavai és a téllel, a téli időjárással kapcsolatos kifejezéseket ismertettem meg velük, így készítettük elő a decemberi ünnepkört. Az adventi szokásokról, híres napokról beszéltünk, melyek kulcsszavait németül is megtanultuk. (Barbara nap, Luca-szék,...) Ezekkel kapcsolatos szövegértési feladatokat oldottak meg a tanulók.

Gyüre Éva Eszter

 

2019. október

A szakkör 2019. októberi munkája

2019 októbere óta foglalkozom a somlóvásárhelyi gyerekekkel. A német foglalkozásokat két csoportban tartom. Az első hónapban fontos volt számomra, hogy a gyerekekkel megismerjük egymást és kölcsönös szimpátia alakuljon ki közöttünk. Úgy érzem, ez sikerült is. Érdeklődve fogadták, honnan jöttem, kikkel foglalkozom. Kíváncsiskodtak családom felől, hobbimról. Ebben a hónapban a bemutatkozás volt a középpontban. Legnagyobb örömömre nem félnek megszólalni német nyelven, így könnyen ment a rövid párbeszédek alkotása. Ezeket először megfogalmaztuk, majd felolvasták, végül eljátszották őket. A kérdésalkotásban a fordított szórenddel ismerkedtünk, míg a válaszokban az egyenes szórendet gyakoroltuk. Próbáltam életszerű, vicces szituációkat kitalálni. Ezután a számok világában vesztünk el egy kicsit, itt leginkább játékos feladatokkal gyakoroltuk azokat. A bingó mindig beválik ennél a korosztálynál. Emellett a "Mehr oder weniger" című játékot játszottuk.

Gyüre Éva Eszter

 

2019. szeptember

2019 szeptemberében a több, mint két hónapos nyelvtanulási kihagyás után először ismétléssel kezdtünk mindkét német szakkörben - mi maradt meg az előző év tanulásából. Sajnos sokat felejtettek a gyerekek, de ezért is jó a szakkör, így több alkalom teremtődik a nyelvtanulásra. Több órán keresztül ismételtük a Familie, az Arbeit, a Verkehr, a Tagesablauf, a Hausarbeit és a Freizeit zu Hause témaköröket.

Később a Wohnung témakörrel folytattuk tovább a munkát. Minden új témát játékkal nyitottunk, utána kigyűjtöttük a legfontosabb szavakat és kifejezéseket. Olvastunk, fordítottunk, majd a megszerzett új tudás felhasználása következett feledatokkal játékos formában. A szókincsfejlesztés mellett hangsúlyt helyeztem a hallás utáni szövegértés fejlesztésére, valamint a képleírást is gyakoroltuk.

Wohnung után belekezdtünk az Ungebung témába, majd érintettük a Freizeit-et ismét.

A gyerekek szerették az internetes feladatokat, a párbeszédeket, a mozgáshoz köthető feladatokat, és azokat, amiken lehet nevetni. Szívesen alkottak, fejtettek rejtvényt.

Vilmann József

2019. január - június

2019. január - Arbeit=Munka
A témakör feldolgozása csoportmunkában internetes feladatokkal
Foglalkozások – egyéni és csoportmunka, dramatizálás, beszédkészség fejlesztése
Munkafolyamatok, szakmunkák – képi ismeretek feldolgozása
Munka, továbbtanulási lehetőségek – információszerzés internetről, jegyzetelés
Házimunka – hallás utáni szövegértés fejlesztése.

2019. február - Verkehr = Közlekedés
A témakör feldolgozása egyéni és csoportmunkában
Városi közlekedés - térképolvasás, irányok használata
Közlekedési eszközök

2019. március – Tagesablauf = Napirend
A család napirendje – íráskészség fejlesztése
Kérdésfeltétel gyakorlása
Sport, szabadidő, délutáni tevékenységek – szövegalkotás képek segítségével
Szabadidő, hobby – önálló és páros feladatok
Környezetünk –videó megtekintése, majd szövegalkotás csoportmunkában

2019. április - Hausarbeit = Házimunka
Házimunkák - olvasás és fordítás
Munkamegosztás – képek, videó nézése, a hallás utáni szövegértés gyakorlása
Egészség – fordítás
Házimunka és kerti munka – szókincsfejlesztés erősítése rajzolással
Délelőtt az iskolában –szövegértés gyűjtőmunka után

2019. május - Freizeit zu Hause = Szabadidő otthon
Szövegértés, fordítás, beszédkészség fejlesztése, párbeszéd alkotása, szókincsfejlesztés, szótárazás gyakorlása.

2019. június
Érdeklődés – információk kérése
Környezetvédelem – szókincsfejlesztés
Az éves munka értékelése

Vilmann József

2018. szeptember - december

A szakkörök 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája:

Az első szakköri alkalommal megbeszéltük a gyerekekkel, hogy miről szól ez a pályázat és mivel fogunk foglalkozni az előttünk álló hónapokban. Az 5. és 6. osztályos gyerekek német tudásának felmérése után elkezdtük a közös munkát.
Az első nagy témakör a család volt:
Család, otthon: otthoni tevékenységek - fordítással, csoportmunkával, játékos feladatokkal foglalkoztunk.
Tovább bővítve a témát beszéltünk a mi családunkról, a családtagokról, más hozzátartozókról.
Ezek után következett a Lakás, környezetünk témakör. Itt többek között szövegértéssel, csoportmunkával, rajzkészítéssel, a beszédkészség folyamatos fejlesztésével színesítettük az órákat.
Következett képleírás, az otthon bemutatása, véleménynyilvánítás saját otthonról, kooperatív munka, több internetes feladat, valamint térkép készítése a lakásról.
Decemberben előkerült a karácsonyi ünnepkör megünneplésének témája a német nyelvterületen.
Vilmann József