EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2020. szeptember

A szakkör 2020. szeptemberi munkája 

A 2020-as tanévet izgatottan vártuk mindannyian. Az online tanítás után már nagyon vártuk a személyes találkozást. A foglalkozásokat ismétléssel kezdtük. Sok minden eszükbe jutott, leginkább a szavakra emlékeztek. A nyelvtani részeket, mint a mondatalkotás, szórend, igeragozás, újra átvettük, mert itt több hiányosságot tapasztaltam. Természetesen a játékos feladatok most sem maradhattak el, az interaktív táblán kívül feladatlapokon is dolgoztak a tanulók. A szituációs játékokat mindig élvezik, ezekbe próbálok valós helyzeteket belevinni: például anya-gyerek párbeszéd, két gyerek találkozása, bemutatkozása (vicces nevekkel, helyszínekkel). Az Aktivity játékot is kedvelik, hiszen a mutogatás vicces, mégis megjelenik a német nyelv, mivel így kell kitalálniuk a megoldást. A hallás utáni szövegértést is gyakoroltuk, ez még mindig gyengébben megy, mint kellene, ezért a jövőben erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni.

Gyüre Éva Eszter