EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2018. szeptember - december

A szakkörök 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája:

Az első szakköri alkalommal megbeszéltük a gyerekekkel, hogy miről szól ez a pályázat és mivel fogunk foglalkozni az előttünk álló hónapokban. Az 5. és 6. osztályos gyerekek német tudásának felmérése után elkezdtük a közös munkát.
Az első nagy témakör a család volt:
Család, otthon: otthoni tevékenységek - fordítással, csoportmunkával, játékos feladatokkal foglalkoztunk.
Tovább bővítve a témát beszéltünk a mi családunkról, a családtagokról, más hozzátartozókról.
Ezek után következett a Lakás, környezetünk témakör. Itt többek között szövegértéssel, csoportmunkával, rajzkészítéssel, a beszédkészség folyamatos fejlesztésével színesítettük az órákat.
Következett képleírás, az otthon bemutatása, véleménynyilvánítás saját otthonról, kooperatív munka, több internetes feladat, valamint térkép készítése a lakásról.
Decemberben előkerült a karácsonyi ünnepkör megünneplésének témája a német nyelvterületen.
Vilmann József