EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2019. január - június

2019. január
Újévi hagyományok – beszélgetés messengeren
A két intézmény társadalmi helyzetének összehasonlítása: azonosságok és különbségek – messenger.
A két intézmény szűkebb és tágabb környezetének feltérképezése – fotók, rajzok, interjúk készítése.
Milyen a ideális iskola? – interjú készítése diákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel.
Mészáros Csilla, Somogyiné Németh Klára

2019. február
Alkossunk szabályokat! – interjúkészítés.
Hagyományok szerepe az életünkben – kerekasztal beszélgetés.
Ökofarsangra készülünk – kézműves foglalkozás.
Egészségesen élünk – előadás hallgatása az egészséges életmódról.

2019. március
Március 15-ei dekoráció készítése.
Két intézmény hagyományai – gyűjtőmunka.
Kultúra, szubkultúra – fogalmak értelmezése.
Kézműveskedés: ajándékkészítés a halimbai iskolásoknak.
Nemzeti ünnepünk jelképei.
A két iskola földrajzi sajátosságai.

2019. április
A két iskola tanulóinak jellemző tevékenységei – információgyűjtés.
Szabadidő eltöltési szokások – beszélgetés, érvelés.
Húsvéti ünnepkör – kézműveskedés.
Az aktív és passzív időfelhasználás különbségei – játékos témafeldolgozás.
Beszélgetés anyák napjával kapcsolatban – ajándékkészítés.

 

2019. május
A divat jelentősége a mindennapi életben – beszélgetés, filmnézés, vélemények ütköztetése.
„Mutasd a ruhádat, megmondom, ki vagy!” – előítéletek veszélyei.
A helyes öltözködés szabályai (alkalom, időjárás, alkat).
Öltözködési stílusok.
Készülés a divatbemutatóra.

2019. június
A két intézmény kulturális lehetőségeinek megismerése.
Ballagásra készülünk: iskolai hagyományok ápolása.

2019. februártól Somogyiné Németh Klára és Bellai Orsolya vezette a szakkört.