EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Angol szakkör

2020. szeptember

A szakkör 2020. szeptemberi munkája

Szeptemberben az első órán a hatodik osztályosok segítségével megismertettem az ötödik osztályt egy nyelvi szakkör légkörével. Megbeszéltük, hogy mennyi lexikális tudás maradt meg az előző évfolyamok tanulmányaiból, majd átismételtük az alapokat: ABC, számok, napok neve, alapszavak (anya, apa), azt követően bemutatkoztunk egymásnak. 

A hatodikosok nagyon aktívak voltak a következő alkalmakon. Tanulópárok segítették a nehezebb angol szavak memorizálását. Megtanultunk angolul jelenteni, mivel ez volt az ötödik osztály első nagy megmérettetése. 

A következő foglalkozáson még mindig az alapokkal foglalkoztunk, azért, hogy mindenkinek alaposan rögzüljön. Dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagot színesebben feldolgozni. A továbbiakban részletesen foglalkoztunk a bemutatkozással, a testrészekkel, és az otthon bemutatásával, a hangsúly a szókincsfejlesztésen volt, valamint igyekeztem nekik olyan alapvető sémákat megtanítani, amit bármely alapszituációban képesek lesznek használni. Nagy hiányosságot véltem felfedezni a létige használata és ragozása kapcsán, ami számomra nagyon meglepő volt, mivel ez az alfája és ómegája az angol nyelvnek. Törekedtem rá, hogy ez is rögzüljön a tanulókban.

Jordán-Nagy Eszter

 

2020. március

A szakkör 2020. március munkája

Célul tűztem ki ugyan az elkövetkezendő időszakban az igeidők megismertetését. DE azt tapasztaltam, hogy nem megy egyszerűen a gyerekeknek. A jelen és a múlt elkülönítése magyar nyelven sem könnyű nekik, angolul pedig egyenesen lehetetlen. Próbálom egyszerű és játékos feladatokkal tarkítani a tananyagot, hogy minél jobban elsajátíthassák a tanulók. Az első alkalommal a hónapban a Past Simple igeidőt, vagyis az egyszerű múltat gyakoroltuk. Szükség volt rá, hogy felelevenítsük a tanultakat, mert úgy éreztem az ismétlésnél, hogy a tanulók teljesen elfelejtették az előző órán tanultakat. 

A következő órán a gyerekek kedvenc évszakairól beszéltünk, melyik miért a kedvenc és mi jellemző az adott évszakokra.

Az évszakokhoz kapcsolódóan a meleg és hideg napokról beszéltünk. Hogy változott meg az időjárás, miként tolódtak ki a hideg napok közel májusig. Miért ér véget a nyár október közepén, és azt is megvitattuk, hogy ki melyiket szereti jobban a forró már-már fullasztó nyari napokat vagy pedig a fagyos hideget.

Az utolsó két alkalommal a jövő idő egyik kifejezési módjába próbáltam bevezetni a tanulókat gyakorló feladatokon keresztül. Ezt digitálisan oldottuk meg a megváltozott körülmények miatt. Nehezebb volt így a tanulás, volt olyan gyerek, aki el is veszett a digitális világban, de azért a többség felvette az új munkaformát.  Egyelőre még csak kísérletezünk, mind a digitális rendszerrel, mind az igeidővel.

A feladatok mellett folyamatosan gyakoroljuk a mellékneveket és a ragozásukat. Úgy éreztem ez a nyelvtani téma megy a legkevésbé a tanulóknak.

Nagy Eszter

 

2020. február

2020. februárjában az első alkalommal, a napirenddel foglalkoztunk. Megbeszéltük, hogy ki mivel foglalkozik napközben, milyen időbeosztás szerint élnek és azt, hogy a nap mely szakaszán milyen tevékenységek zajlanak.

A következő órán az utazási szokásokkal foglalkoztunk, egy utazási kultúrával vegyítve. Ki hova szokott kirándulni vagy ki hova szeretne kirándulni, milyen álomcélok fogalmazódnak meg a gyerekek körében. A buszon, vonaton hogyan illik viselkedni, kiknek és mikor adjuk át a helyünket és hogyan veszünk egyáltalán jegyet. Ezeket magyarul ismételtük át, angolul a hozzákapcsolódó szókészletet néztük meg.

A harmadik foglalkozáson a szabadidős tevékenységeket tekintettük át. A gyerekek délutáni programjaitól indultunk és végül eljutottunk egy széleskörű listához, amin szerepeltek a legkeresettebb foglalkozások, szakkörök és tanfolyamok, de sokan említettek zenés, táncos programokat és különórákat.

A nyelvtani részt ebben a hónapban a Past Simple képviselte, ez az egyszerű múlt. Az angolban 4 múlt idő van, ebből a legelsőt és legegyszerűbbet próbáltam megismertetni a gyerekekkel. Nehéz feladat, mert magyarul sem mennek az igék, pláne a múlt és a jelen elkülönítése, az angolban pedig egy külön kódrendszer is társul mellé. Gyakorolni kell és sokat ismételni, egyelőre még nem éreztek rá a gyerekek, de hamarosan menni fog.

Nagy Eszter

2020. január

A szakkör 2020. januári munkája
Az újévet új reményekkel indítottam. Célul tűztem kis az elkövetkezendő időszakban azt, hogy megismertetem a tanulókkal az igék és az igeidők világát. Kezdésként a létigével ismerkedtünk meg, megbeszéltük a ragozást, majd mondatba foglalva próbáltuk meg felfedezni a szerepüket. Önálló mondatalkotással fejlesztettem a tanulók kommunikációs készségét. Miután egy stabil alaptudással rendelkeztek már a szakköröseim, belevághattunk egy kicsit bonyolultabb témába, vagyis a Present Continuous igeidővel. Ezzel fejezzük ki az angolban azt, ami éppen abban a pillanatban történik. Magyarban ez egyszerű, hiszen hozzátesszük az „éppen” vagy a „most” szavakat és máris tudjuk, hogy a cselekvés milyen időpontban történik. Az angol nyelv ezt az igeidők segítségével érzékelteti. Ezt nehéz volt megértetni a tanulókkal, ezért több időt szántunk a gyakorlásra. Végül gyakoroltuk az állító és tagadó mondatokban betöltött szerepét, majd azt is megtanultuk, hogy miként kérdezhetünk, miközben ezt az igeidőt használjuk.
Nagy Eszter

2019. december

2019 decemberbena melléknevekkel indítottuk a hónapot, megnéztük a melléknevek fokozását, majd ellentétpárokat kerestünk. Egymást és saját magunkat is bemutattuk csupán a melléknevek használatával. Egy külön órán foglalkoztunk a rendhagyó melléknevekkel, melyeknek a fokozása eltér az átlagostól. December mindig az advent és a karácsony szellemében zajlik, ezért átismételtük a magyar szokásokat advent időszakában (Lucázás, betlehemezés. gyertyagyújtás), illetve az angol szokásokkal is megismerkedtünk. A gyerekek érdekesnek találták, hogy az angolszász vidékeken Santa Claus, azaz télapó hozza az ajándékokat és nem a Jézuska. Készítettünk ajándék listákat, írtunk levelet a télapónak és tanultunk angol énekeket. Csoportos munkában karácsonyfadíszeket is készítettünk papírból. Az utolsó két foglalkozáson, karácsonyra való tekintettel karácsonyi nótákat hallgattunk és fordítottunk, valamint a karácsonyi filmet is néztünk, természetesen angolul, de magyar felirattal. A karácsonyi ének (Christmas Carol) Charles Dickens egy klasszikusa, melyet minden nyelven szeretek. Akár angolul, akár magyarul nézzük a tanulókkal, mindenképp melegség költözik a szívünkbe.

Nagy Eszter

 

2019. november

2019 novemberébenaz ételeken keresztül próbáltam átlavírozni az otthon, és azon belül is a konyha témaköréhez. A bútorok és eszközök elnevezései következtek. Minden diák lerajzolta a saját szobájának tervrajzát és elnevezte a bennük lévő bútorokat. Fontos, hogy vizuális megerősítéssel rögzüljenek, így ez a feladat nagyban segít elmélyíteni a tudást. Úgy gondoltam, hogy ezt követően egy kicsit lazább témával folytatnánk, így a szabadidős tevékenységekkel ismerkedtünk meg. A barátok, hobbi, sport, zene kerültek terítékre. Megbeszéltük a kedvenc előadókat és az egyéni hobbikat, ami nagyon sok tanulónak a számítógépezés vagy az okostelefon nyomkodás volt. Sajnáltam, hogy a mai fiatalok nem szeretnek túrázni, közösségi tevékenységekben részt venni, egymással sétálva beszélgetni. Egyedül az online jelenlét érdekli őket. Annak érdekében, hogy kedvet csináljak nekik az egyéb jellegű programokhoz, egy heti tervezetet kellett készíteniük, melyben minden nap más és más szabadidős tevékenységet valósítanak meg. Csupán egy napra lehetett benti tevékenységet választani, a többire valamilyen kinti tevékenységet kellett választani. A kirándulások szellemében kértem a diákoktól ötleteket osztálykirándulásra. A legnépszerűbb ötletet pedig csoportmunkában meg kellett tervezni óráról órára.

Nagy Eszter

2019. október

2019 októberbenmég maradtunk egy picit a külső és belső tulajdonságoknál, az emberek jellemzésénél, ami szintén a bemutatásban segítheti a tanulókat. A következő nagy téma, amibe belekezdtünk az ételek és italok voltak. A tanulók élvezték ezt a témakört, próbáltam plakátkészítéssel és éttermi szituációkkal tarkítani a tananyagot. Úgy láttam, hogy kicsit elvonta az angolról a figyelmet a rajzolás és a minél eredetibb plakát ötletének a megkreálása, de semmi gond nem volt ezzel, így legalább kibontakoztathatták művészei készségeiket a tanulók. Éttermi szituációt is gyakoroltunk, hogy ha egyszer olyan helyzet adódna, képesek legyenek leadni angolul egy rendelést. Érdekesnek találták a gyerekek a magyar ételek angol neveit, illetve a különféle angol ételeket. Az angol ételek történelmi hátteréről tartottam egyszer egy előadást, így érdekességként elmeséltem a tanulóknak is. Nagyon izgalmas téma a gasztronómia, és annak eredettörténete, így bővebben foglalkoztam a sajt és sörkészítés tudományával, illetve az étkezési szokásokkal. Az evőeszközök használata is szóba került, valamint szót ejtettem az illemszabályokról is, ám ennek a témának a szakszavai nehéznek bizonyultak a gyerekek számára, ezért nem teljes mélységében foglalkoztam velük.

Nagy Eszter

2019. szeptember

2019 szeptemberébenaz első órán átismételtük az alapokat: ABC, számok, napok neve, alapszavak (anya, apa) és természetesen bemutatkoztunk egymásnak. A következő foglalkozáson még mindig az alapokkal foglalkoztunk, azért, hogy mindenkinek alaposan rögzüljön. Dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagot színesebben feldolgozni. A további alkalmakkor a bemutatkozással, a testrészekkel, és az otthon bemutatásával foglalkoztunk, a hangsúly a szókincsfejlesztésen volt, valamint igyekeztem a gyerekeknek olyan alapvető sémákat megtanítani, amit bármely alapszituációban képesek lesznek használni. Az alapokhoz hozzá tartozik a létige használat (BE) és a csinál alapige (DO) helyes használata. Ezekhez kerestem játékos gyakorló feladatokat. Az a benyomásom, hogy a gyerekek bemagolnak egy-egy formulát, pl.: Do you know that? – Tudod ezt?, de nem értik a mondatban szereplő szavakat külön - külön . Ez problémát jelenthet a későbbi mondatalkotások során. Igyekszem a mondatalkotást gyakorolni velük, melynek fontos alapja a szókincs.

Nagy Eszter

2019. január - június

2019. január
School. Fortune Teller – játék a jövőről, a célokról.

2019. február
Songs – daltanulás, szókincsfejlesztés, fordítás

2019. március
Let’s talk about … - társalgás

2019. április
Párbeszédek alkotása. Dalszöveg, filmrészlet meghallgatása. Szituációs gyakorlatok – Étteremben, boltban.
Szövegalkotási feladatok – rövid dialógusok alkotása

2019. május
What I feel? – szókincsfejlesztés az érzelmekről
What do you like? If you want … You are smart, beautiful … You are kind …
I am so young – életkor kifejezése
Igék. Kivételek az igeragozásban.

2019. június
Főnevek ismétlése
Do you know? – Kérdések alkotása.
Melléknevek
Napirend
Dalok

Soós Anita

2018. szeptember - december

Az Angol1 szakkör 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája:

Az első órák bemutatkozással, ismerkedéssel, a projekt megismerésével teltek. Megbeszéltük, hogy milyen témákat fogunk érinteni az előttünk álló hónapokban. Nem maradt el a tudásszint felmérése sem.
Hamarosan elkezdtük első témánk, A család feldolgozását: Saját család bemutatása interaktív feladatokkal. Néztünk angol nyelvű rövid filmeket a családról. Fő célom az volt, hogy fejlesszem a gyerekek szókincsét, szóbeli kifejező készségét és szövegértését.
Szövegértési feladatokat is végeztünk az első hónapban a családról, majd játékos feladatmegoldás következett ugyanebben a témakörben. Játszottunk különböző szituációkat is, szintén a család témakörrel kapcsolatban – ezeket a feladatokat szeretik a gyerekek, mert több lehetőség adódik bennük a mozgásra és a vidámságra, nevetésre.
Time or not?  - Az idő kifejezésével foglalkoztunk.
What would you like to do? - Párbeszédek összeállítását és előadását gyakoroltuk.
Karácsony idején megismerkedtünk angol karácsonyi szokásokkal, dalokkal.
Soós Anita