EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2020. február

2020. februárban további témákat dolgoztunk fel:
Az egészség érték, ezt mindenkinek tudnia kell! A szociális jólléti állapot alapja, a testileg, lelkileg egészséges ember! Meg kell vizsgálni, milyen a családunk időbeosztása? Tényleg jól osztjuk-e be a napirendünket, hetirendünket, havirendünket? Belefér a testedzés, a tudatos táplálkozás megszervezése, kialakítsa, kivitelezése? Nagyító alatt a napirendem; a tevékenységünk sorrendjét, valamint a hozzá szükséges időbeosztást tervezni kell!
Az étrend és a mozgás fontossága, személyes higiéné nélkül kivitelezhetetlen!
Szabályok vagy korlátok: egy kis illemtan (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, levél üdvözlőlap).
Videofilmek vetítése.
A család: konfliktusok mindenütt (kommunikációs zavarok a családban; az összeütközések feloldása; Véleményalkotás, ítéletformálás; kritikus gondolkodás; a megfelelő szülő-gyerek kapcsolat).
Soós Anita