EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2020. szeptember

2020. szeptemberi munkája

2020 szeptemberében a következő témákkal foglalkoztunk:

Főnév: https://learningapps.org/1974922 

Hiányzó szöveg Feladat: Tedd értelmessé a hiányzó toldalékokkal a koaláról szóló szöveget. Pl. A koala Ausztráliá….. élő erszényes állat. A felsorolt toldalékok közül kell kiválasztani a helyeset, melyet ha ellenőrzünk, akkor zöld hátteret kap a választ

Mássalhangzók időtartama: https://learningapps.org/7635495  Feladat: 2 halmaz van” Hosszú egyjegyű mássalhangzó van benne” Hosszú kétjegyű mássalhangzó van benne”, s ezekbe kell húzni a megfelelő helyre a megfelelő szavakat.

Mondattan: Állítmány és alany https://learningapps.org/1798331  Feladat: Csoportosításd az állítmány és az alany jellemzőit! Pl.: Dupla aláhúzással jelöljük, Fő szófaja a főnév stb…A hibás válaszokat megbeszéljük és korrigáljuk.

Érthető? Hétköznapi beszédhelyzet. http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=963 

Feladat: Hallgasd meg a mondatokat, majd állapítsd meg, milyen érzelmet fejeznek ki! Tedd  megfelelő piktogrammot a mondta elé! Amennyiben helytelen a válasz, akkor a piktogramm mellet piros x jelenik meg és a feladatot újra lehet kezdeni.

Bódis Regina Andrea