EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Szakkörök

2020. szeptember

A szakkör 2020. szeptemberi munkája

2020 szeptemberében a Széchenyi napra készültük: érdekességeket, információkat gyűjtöttünk az internetről Széchenyi István életével, munkásságával kapcsolatban. Mi az, amit eddig nem tudtunk róla? Mindenki izgatottan kutatott érdekességek, információk után. Milyen családba született? Milyen országokba utazott, és ott mit tapasztalt? Milyen nevezetességek, újítások kapcsolódnak nevéhez? Ki lett a felesége? Kik lettek a gyerekei? A legnagyobb izgalmat az váltotta ki a gyerekekből, hogy kiderítsék, élnek még ma is leszármazottai.

Mindenki maga szeretett volna valami különlegeset felfedezni, vagy olyat, amit eddig a többiek még nem tudtak róla. Nem volt könnyű feladat, kitartó kutatómunkát igényelt. Volt, aki feladta, volt, aki minden forrást felkutatott az eredményért.

A megismert új információk alapján plakátot készítettünk.

A vírushelyzet miatt sajnos elmaradt a Széchenyi nap hagyományos színes programja: csak az iskolarádión keresztül hallgattunk ünnepi összeállítást névadónkról.

Bellai Orsolya szakkörvezetőt tartós betegsége miatt Döme Melinda helyettesítette.

 

2020. március

A szakkör 2020 márciusi munkája

A hónap elején még a hagyományőrzés, a népi motívumok szerepe a történelmünkben, és ezen motívumok alkalmazhatósága jelen korunkban volt a téma. A gyerekek Kalocsai, Kalotaszegi, Matyó motívumokkal ismerkedtek: melyiknek milyen a szín és formavilága, majd ezekből készítették el a március 15-i ablakdekorációkat, később pedig a tavasziakat. 

A vírus miatti otthontanulás átrendezte elképzeléseinket, a gyerekekkel az otthoni tanulás lehetőségeiről, előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk, hol chatelve, hol videókapcsolattal. Volt, aki fényképet készített arról, hogyan is tanul online. Mint kiderült, a legtöbb családban csak egy eszköz volt, amin internet kapcsolatot létesíthettek a gyerekek, így ahol több gyereknek kellett egyszerre tanulnia, ott súlyos gondokat okozott az online órákon való részvétel. Felváltva tudtak csak részt venni az órákon, komoly feszültséget és konfliktusokat okozva egymásnak. Annak örültek, ha könyvben vagy munkafüzetben, esetleg füzetben kellett feladatot megoldaniuk.

Bellai Orsolya

 

2020. február

A szakkör 2020 februári munkája

Ebben a hónapban egy PPT készítettek a gyerekek A Somló és környéke földrajzi nevezetességeiről, kulturális nevezetességeiről. Megtanulták, hogyan lehet képeket, szöveget formálni, igazítani, elrendezni, hogy hogy csinos és mutatós legyen az összkép. Maguk gyűjtötték az anyagot, megvitatták mi és hogyan kerüljön bele az előadásba. Szerkesztették, formázták, vitafórumot tartottak. Sok új ismeretet szereztek a lakókörnyezetükről, szélesítették a látókörüket. Megtanulták a diákok, hogyan lehet véleményüket veszekedés, viták nélkül elfogadtatni társaikkal. Nagy élmény volt számukra a kutatómunka. A ppt készítése erősítette a csoportmunkában dolgozás készségét. A csoportmunka elsajátítása később a munkába állas időszakában is rendkívül fontos, hiszen a legtöbb munkahelyen nem egyénileg, hanem egy közösségben dolgoznak. Ha a fiatal nem tud alkalmazkodni, valószínűleg nem állja meg a helyét a munka világában. A kezdeti feszült izgatottságukat az elégedett munka fölötti öröm váltotta, és rendkívül büszkék voltak az elkészített bemutatóra.

Bellai Orsolya

2020. január

A szakkör 2020 januári munkája
Januárban az újesztendőről, és arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mit várnak ettől az időszaktól. A nyolcadikosokat természetesen már a továbbtanulás foglalkoztatja, hogy sikerül-e oda bekerülni, ahova szeretnének, és vajon jó szakmát választottak-e, vajon nekik való lesz-e.
Egyenként elmesélték, mik az elképzeléseik, ki mit fogadott meg, aztán majd miért nem tart meg.
Beszélgettünk a január hónapra jellemző népszokásokról, majd egy igaz-hamis játékot is készítettem nekik szintén a népszokásokról. Ez annyira tetszett nekik, hogy tervezem bevezetni minden hónapra.
Beszéltünk róla, ki milyen népszokásra emlékszik, mit meséltek a nagyszülők. Ebből számukra is kiderült, hogy országon belül a különböző tájegységeknek is különbözhetnek a hagyományai. Beszélgettünk a hagyományőrzés fontosságáról. Hogyan tudnak az idősek segíteni a hagyományápolásban a fiatalabb generációnak? Ötleteltünk, mi magunk milyen ötletekkel tudnánk ápolni a hagyományainkat.
Bellai Orsolya

2019. december

A szakkör 2019. december havi munkája

- A mentálhigiéné fontossága. Mi is az a mentálhigiéné? Hogy tudjuk megfogalmazni?

- Egészséges test és lélek kapcsolata. Miért fontos, hogy a kettő összhangban legyen egymással. Mi történik a testünkkel, ha a lelkünk beteg, és fordítva? Mit tehetünk a lelki egészség megtartásáért? Melyek azok a szabadidős tevékenységek, amelyek jót tesznek a léleknek? Beszéltünk a rendszeres sportolás előnyeiről és hátrányairól. Miről kell lemondania egy élsportolónak, és miért egészséges a hobbi sport? Vajon az állandó fáradság oka lehet a mozgásszegény életmód?

- Adventi készülődés. Karácsony eredete.

Alaposan átbeszéltük az ünnep hagyományos ételei, és a modern, egészséges ételek közötti különbséget. Elmeséltettem velük, kinél miből áll a karácsonyi készülődés, ki mit vár az ünneptől és hogyan éli meg ezt a szent ünnepet. Jellemző-e ilyenkor a családi béke, vagy a konfliktusok kiéleződnek. Tesznek-e újévi fogadalmat?

Bellai Orsolya

 

 

2019. november

A szakkör 2019 novemberi munkája:

- Szerepjátékok, szituációs játékok. Ezek a játékok nagyon fontosak, hogy a gyerekek megtanuljanak alkalmazkodni a társaikhoz. Toleranciára és türelemre tanít.

- Azonosulás a szerepekkel. A diákok megpróbálták átvenni, átérezni társaik problémáját, sérelmét. Gyakorolták, hogyan kell kimondani az őket nyomasztó dolgokat. És a másik helyzetébe való beleélés növelte az empátiát!

- Páros játékok. A gyerekek görbe tükröt mutattak párjuknak, kihangsúlyozva negatív tulajdonságaikat.

Egy-egy játék során döbbenten tapasztalták, hogy bizonyos viselkedések különböző szemszögből milyen idegesítőek lehetnek. Olyan tulajdonságaik kerültek napvilágra, amiket önmagukon nem is vettek észre. Fontos, hogy megfelelő énkép alakuljon ki a diákokban önmagukról, hogy alaposan megismerjék saját személyiségüket. Az egyéniségünk is fejleszthető, ha ismerjük önmagunkat. Rossz tulajdonságainkat is megváltoztathatjuk egy alapos önismeret után.

Bellai Orsolya

 

2019. október

A szakkör 2019 októberének fő témái:

- Iskolai viselkedéstan.
- Mit lehet, mit nem lehet. Miért fontos az illemtan, mi tartozik bele?  A köszönés szabályai. Hogyan köszönünk felnőttnek, és hogyan gyereknek?
- Melyik iskolában szigorúbb a szabályozás. Mi történik egy iskolában, ha nincsenek szabályok? Vajon valóban élveznék a diákok a teljes anarchiát? Hol van az a határ, ahol ők is azt mondanák, hogy a szabályok nélküli életmód fenntarthatatlan? Lenne ilyen határ? Vajon ki bírná tovább, a diákok vagy a tanárok?
- Hogyan kezeljük az iskolai agressziót?
A gyerekek megdöbbenve hallgatták, hogy a számukra túl szigorúnak tűnő iskolájukhoz képest nagyon sok iskolában sokkal szigorúbb szabályozások vannak - főleg az egészségtelen ételek, italok behozatala, mobilkészülékek stb. kapcsán. Aztán egyesével mindenki megosztott egy-egy konfliktusos szituációt, és közösen kielemeztük, hogy az adott helyzetben mit kellett volna másképp csinálniuk.

Bellai Orsolya

2019. szeptember

 2019 szeptemberében a fő témáink a következők voltak:
- generációk közötti együttműködés, miért jó idősebbek, felnőttek vagy nyugdíjasok véleményét, tanácsait megfogadni? Tanulható-e a türelem? Vajon az idősek mitől olyan türelmesek?
- a továbbtanulás mumusa: Hogyan válasszanak megfelelő szakmát? Milyen az érdeklődési körük? Mit tegyenek, ha nincs konkrét elképzelésük? Mire jó a gimnázium? A szülő vagy a diák döntése legyen meghatározó a szakmaválasztásnál?
- élet a kollégiumban: előnyök, hátrányok
- kortárscsoport befolyásoló szerepe
- Széchényi nap a Somlón
A gyerekekkel alaposan átbeszélgettük, ki hova szeretne jelentkezni, mit várnak attól az iskolától, milyen elképzeléseik vannak a jövőt illetően. Megosztották egymással vágyaikat és félelmeiket is. Kiderült, hogy sokan az otthoni körülmények, konfliktusos családi háttér miatt szeretnének kollégiumba menni. Kitörési, kiszabadulási pontként tekintenek a továbbtanulásra.
Bellai Orsolya

 

2018. szeptember - december

A szakkör 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája

A projekt bemutatása a gyerekeknek: ismertettük velük, hogy miről fog szólni a munka; mikor lesz a szakkör, és hogyan fogunk kapcsolatot tartani a halimbai szakkörösökkel.
Iskolánk külső, belső bemutatása: lefényképeztük iskolánkat kívülről, néhány tantermet belülről is. Készült rajz, illetve festmény is iskolánk jellegzetesebb részéről.
Iskolánk tanárainak, diákjainak, más dolgozóinak bemutatását riportok készítésével oldottuk meg.
Iskolánk házirendjének is kellett tanulmányozni – kerekasztal technikával véleményeket oszthattak meg diákjaink egymással a házirendről.
A szülők munkalehetőségeit is fel kellett kutatnia, össze kellett gyűjtenie a gyerekeknek – a szülői példamutatást szerettük volna ezzel a feladattal hangsúlyozni.
Egy másik alkalommal iskolánk, lakóhelyünk környezetét kellett bemutatni – ekkor információkat, érdekességeket gyűjtöttünk a Somlóról és környékéről.
A halimbai iskola megismerése az ottani diákok által készített kisfilm megnézésével és internetes kapcsolattal történt.
A halimbai iskola személyzetének és tanításon kívüli tevékenységének megismerése az általuk készített könyv segítségével vált lehetségessé.
Somogyiné Németh Klára, Mészáros Csilla

2019. január - június

2019. január
Újévi hagyományok – beszélgetés messengeren
A két intézmény társadalmi helyzetének összehasonlítása: azonosságok és különbségek – messenger.
A két intézmény szűkebb és tágabb környezetének feltérképezése – fotók, rajzok, interjúk készítése.
Milyen a ideális iskola? – interjú készítése diákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel.
Mészáros Csilla, Somogyiné Németh Klára

2019. február
Alkossunk szabályokat! – interjúkészítés.
Hagyományok szerepe az életünkben – kerekasztal beszélgetés.
Ökofarsangra készülünk – kézműves foglalkozás.
Egészségesen élünk – előadás hallgatása az egészséges életmódról.

2019. március
Március 15-ei dekoráció készítése.
Két intézmény hagyományai – gyűjtőmunka.
Kultúra, szubkultúra – fogalmak értelmezése.
Kézműveskedés: ajándékkészítés a halimbai iskolásoknak.
Nemzeti ünnepünk jelképei.
A két iskola földrajzi sajátosságai.

2019. április
A két iskola tanulóinak jellemző tevékenységei – információgyűjtés.
Szabadidő eltöltési szokások – beszélgetés, érvelés.
Húsvéti ünnepkör – kézműveskedés.
Az aktív és passzív időfelhasználás különbségei – játékos témafeldolgozás.
Beszélgetés anyák napjával kapcsolatban – ajándékkészítés.

 

2019. május
A divat jelentősége a mindennapi életben – beszélgetés, filmnézés, vélemények ütköztetése.
„Mutasd a ruhádat, megmondom, ki vagy!” – előítéletek veszélyei.
A helyes öltözködés szabályai (alkalom, időjárás, alkat).
Öltözködési stílusok.
Készülés a divatbemutatóra.

2019. június
A két intézmény kulturális lehetőségeinek megismerése.
Ballagásra készülünk: iskolai hagyományok ápolása.

2019. februártól Somogyiné Németh Klára és Bellai Orsolya vezette a szakkört.