EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2019. szeptember

2019 szeptemberébenaz első órán átismételtük az alapokat: ABC, számok, napok neve, alapszavak (anya, apa) és természetesen bemutatkoztunk egymásnak. A következő foglalkozáson még mindig az alapokkal foglalkoztunk, azért, hogy mindenkinek alaposan rögzüljön. Dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagot színesebben feldolgozni. A további alkalmakkor a bemutatkozással, a testrészekkel, és az otthon bemutatásával foglalkoztunk, a hangsúly a szókincsfejlesztésen volt, valamint igyekeztem a gyerekeknek olyan alapvető sémákat megtanítani, amit bármely alapszituációban képesek lesznek használni. Az alapokhoz hozzá tartozik a létige használat (BE) és a csinál alapige (DO) helyes használata. Ezekhez kerestem játékos gyakorló feladatokat. Az a benyomásom, hogy a gyerekek bemagolnak egy-egy formulát, pl.: Do you know that? – Tudod ezt?, de nem értik a mondatban szereplő szavakat külön - külön . Ez problémát jelenthet a későbbi mondatalkotások során. Igyekszem a mondatalkotást gyakorolni velük, melynek fontos alapja a szókincs.

Nagy Eszter