EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2020. január

A szakkör 2020. januári munkája
Az újévet új reményekkel indítottam. Célul tűztem kis az elkövetkezendő időszakban azt, hogy megismertetem a tanulókkal az igék és az igeidők világát. Kezdésként a létigével ismerkedtünk meg, megbeszéltük a ragozást, majd mondatba foglalva próbáltuk meg felfedezni a szerepüket. Önálló mondatalkotással fejlesztettem a tanulók kommunikációs készségét. Miután egy stabil alaptudással rendelkeztek már a szakköröseim, belevághattunk egy kicsit bonyolultabb témába, vagyis a Present Continuous igeidővel. Ezzel fejezzük ki az angolban azt, ami éppen abban a pillanatban történik. Magyarban ez egyszerű, hiszen hozzátesszük az „éppen” vagy a „most” szavakat és máris tudjuk, hogy a cselekvés milyen időpontban történik. Az angol nyelv ezt az igeidők segítségével érzékelteti. Ezt nehéz volt megértetni a tanulókkal, ezért több időt szántunk a gyakorlásra. Végül gyakoroltuk az állító és tagadó mondatokban betöltött szerepét, majd azt is megtanultuk, hogy miként kérdezhetünk, miközben ezt az igeidőt használjuk.
Nagy Eszter