EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2020. szeptember

A szakkör 2020. szeptemberi munkája

Szeptemberben az első órán a hatodik osztályosok segítségével megismertettem az ötödik osztályt egy nyelvi szakkör légkörével. Megbeszéltük, hogy mennyi lexikális tudás maradt meg az előző évfolyamok tanulmányaiból, majd átismételtük az alapokat: ABC, számok, napok neve, alapszavak (anya, apa), azt követően bemutatkoztunk egymásnak. 

A hatodikosok nagyon aktívak voltak a következő alkalmakon. Tanulópárok segítették a nehezebb angol szavak memorizálását. Megtanultunk angolul jelenteni, mivel ez volt az ötödik osztály első nagy megmérettetése. 

A következő foglalkozáson még mindig az alapokkal foglalkoztunk, azért, hogy mindenkinek alaposan rögzüljön. Dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagot színesebben feldolgozni. A továbbiakban részletesen foglalkoztunk a bemutatkozással, a testrészekkel, és az otthon bemutatásával, a hangsúly a szókincsfejlesztésen volt, valamint igyekeztem nekik olyan alapvető sémákat megtanítani, amit bármely alapszituációban képesek lesznek használni. Nagy hiányosságot véltem felfedezni a létige használata és ragozása kapcsán, ami számomra nagyon meglepő volt, mivel ez az alfája és ómegája az angol nyelvnek. Törekedtem rá, hogy ez is rögzüljön a tanulókban.

Jordán-Nagy Eszter