EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

2019. január - június

2019. január
School. Fortune Teller – játék a jövőről, a célokról.

2019. február
Songs – daltanulás, szókincsfejlesztés, fordítás

2019. március
Let’s talk about … - társalgás

2019. április
Párbeszédek alkotása. Dalszöveg, filmrészlet meghallgatása. Szituációs gyakorlatok – Étteremben, boltban.
Szövegalkotási feladatok – rövid dialógusok alkotása

2019. május
What I feel? – szókincsfejlesztés az érzelmekről
What do you like? If you want … You are smart, beautiful … You are kind …
I am so young – életkor kifejezése
Igék. Kivételek az igeragozásban.

2019. június
Főnevek ismétlése
Do you know? – Kérdések alkotása.
Melléknevek
Napirend
Dalok

Soós Anita