EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Angol szakkör 2

2020. szeptember

2020. szeptember az iskolakezdés hónapja, a nyári időszak alatt nem találkoznak a tanulók egymással, ezért jó újra látni a társakat. Az angoltanulás is keveseknek marad meg, sajnos a nyári időszakra, mint folyamatos aktivitás. Ezért mindenképp hasznos, és szükséges időtöltés az év eleji ismétlés, felelevenítettük az eddig tanultakat, elmesélhették egymásnak a tanulók angolul, ki mit csinált a nyári szünetben. A tanult szóanyag átismétlésre kerül, de újakat is tanultunk, mivel egy adott szituáció kifejezése, új kifejezések alkalmazását eredményezi. A következő foglalkozásokon dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagokat színesen feldolgozni. Mindig szem előtt tarjuk, hogy a szóbeli vizsgára megfelelő gyakorlatot kapjanak a tanulók, a képleírások, vagy egy adott kötetlen téma kifejtése ne okozzon gondot. 
Úgy gondolom, hogy a hirtelen befejezés ellenére is kaptak annyi hasznos és használható tudást az angol szakkörön részt vevő tanulók, hogy tovább tudnak vele építkezni a szakközépiskolában, gimnáziumban. Mivel nyelvtanulási módszerekkel is megismerkedhettek, amelyekből kiválaszthatták a saját maguk számára legmegfelelőbbet, így a középiskolában ezt már nem kell megtanulniuk, előnnyel érkeznek. 

 

Örömmel végeztem ezt a feladatot, hálásak lehetünk, hogy a pályázat lehetőséget adott arra, hogy plusz óraszámba foglalkozzanak az idegennyelv elsajátításával, amelyet mindenképp nagy lehetőség iskolánk diákjainak. A pályázat elérte célját. 
Soós Anita

2020. március

2020. márciusban is mindig lazítással kezdünk, hahotajógát, (amit önképzés keretében végeztem, s nagyon elismert a nyelvtanítási módszerekhez, mint kiegészítő módszer, mivel ellazítja a merev, görcsös tanulókat, az idegennyelvi megszólaláshoz megteremti a kellemes tanuláshoz alkalmas hangulatot. Más egyéb, jó kis nyelvtanulásra hangoló játékokat, agytornát végzünk! Ezt nagyon élvezik a tanulók, mindig kiváltja belőlük a bohóckodást is, még nem teljesen azonosulnak vele, de belemennek a játékba, s végzik a feladatokat. Egymás előtt kicsit szégyenlősek is, s még nem mernek figyelni arra, hogy mit üzen a lelkük, de hiszek benne, hogy elültetek ezzel egy kis magot, amivel ráébrednek, hogy a felszabadult állapotban történő tanulás, sokkal hatékonyabb, és hosszabbtávú, bármikor elővehető tudást ad. A nyelvtanulás pedig erről szól, kreatívan, logikusan kell tudni kommunikálniuk saját mondanivalójukat egy másik nyelven.

 

A Digitális oktatásra hírtelen kellett átállni. Nem okozott ez a nyelvtanulásnál nagy nehézséget, mivel az iskola laborjában, a fejhallgatókkal önálló munkát, önálló ütemen végezhettek már korábban is a tanulók. Saját ütemükben dolgozhattak, valószínű több időt is felhasználtak pl. a Ba-ba Dum játékra, mint amit az iskolában tudtak volna erre szánni. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, inkább, mint más lövöldözős játék. A program lehetővé teszi a szavak kiejtését, a hangoztatással meg tudják tanulni önállóan is szavak kiejtését.
Soós Anita

 

2020. február

2020. februárban ismét a hobbi, sport, zene kerültek terítékre. Hálás téma, rengeteg dolgot meg lehet beszélni a gyerekekkel, érdekes szabadidős tevékenységeikről hosszasan tudnak beszélni, angolul, még bővíteni kell a szókincsüket, de jelentős fejlődést mutatnak. Megbeszéltük a kedvenc előadókat és az egyéni hobbikat, mivel sokaknak a számítógépes játék a kedvenc tevékenysége, ezért evidens, hogy a tanulási formába is bevittem ezt a fejlesztési módszert, hisz számos szótanuló játékból lehet választani, aminek nagyon örülnek a nyelvtanuló így szókészletük játékos formában, különböző feladatmegoldó formában fejleszti képesésgeiket. A Ba Ba Dum szókincsfejlesztő játék, minden egyes feladata nagy kedvenc, ha ki kell találni 4 szó közül a képen látható szót, vagy akár hiányzó betűkből kell kitalálni az adott szót, mindig nagy kedvenc, ez utóbbi nehezebb, a haladók már inkább ezt a kihívást választják. Nagy versenyek alakulnak ki, 3000-4000 szóig is eljutottunk már! A kitűzött szómennyiségig eljutni feladattartásukat, versenyzési hozzáállásukat is fejleszti. A gép adja a feladatokat. A tanulók szeretik megméretni magukat, versenyezni a géppel, és kortársaikkal is!
Soós Anita

2020. január

2020. január a külső és belső tulajdonságokat már vettük, ezeknek a finomítását végeztük ebben a hónapban játékos feladatokkal. Dialógusokat készítettünk, hogy jobban megismerjük, kinek milyen házi állata van otthon. Az állatokat ruháztuk fel emberi tulajdonságokkal, jellemzésük mindig érdekes dolog, nagyokat nevettünk, mikor megtudtuk, ki milyennek látja a kutyáját, macskáját. Jó gyakorlat ez a melléknevek és a főnevek együttes használatára, természetesen rögzül, hogyan színesítsük beszédünket.
Mindig hatékony tanulás egy választott dalszöveg megismerése, fordítása. Úgy látom, ez elvonja az angolról, mint szigorú tanulástól a figyelmet és természetes, élvezetes, hatékony, tanulássá válik. Azt is észrevettem, hogy a tanulók nagyon szeretnek egymásnak ajánlani kedvenc angol dalszövegeikből, kellemes beszélgetések kerekednek ki ezekből a bemutatókból, egymás ízlésének elfogadása nehéz még! Meg kell tanulniuk, hogy nyitottan állunk egymás zenéjéhez, nem illetjük negatív jelzőkel.
Utazásaimról új képeket, érdekességeket mutatok: Anglia, Izland, Afrika, Skandináv országok, mindenhol nagy hasznát vettem az angoltudásomnak! A személyes és hiteles példaadását fontosnak tartom, hisz ezen keresztül jobban látják, hol is tudják majd hasznosítani a megszerzett tudásukat.
Soós Anita

 

2019. december

2019 decemberében a hobbi, sport, zene témák kerültek terítékre. Megbeszéltük a kedvenc előadókat és az egyéni hobbikat. Sokaknak a számítógépes játék a kedvenc tevékenysége, ezért evidens, hogy a tanulási formába is bevittem ezt a fejlesztési módszert, hisz számos szótanuló játékból lehet választani. Ennek nagyon örülnek a nyelvtanulóim, így szókészletüket, képességeiket játékos formában, különböző feladatmegoldó formában fejlesztettem.
A Ba Ba Dum mindig kéznél van. Nagy versenyek alakulnak ki, 2000 szóig is eljutottunk már! A kitűzött szómennyiségig eljutni feladattartásukat is fejleszti. A számítógépgép adja a feladatokat. A tanulók szeretik megméretni magukat, versenyezni a géppel, és kortársaikkal is!
Az utolsó foglalkozáson, karácsonyra való tekintettel karácsonyi, híres slágerekkel hangolódtunk az ünnepi időszakra. Karácsonyi filmekből angolul néztünk részleteket, angol felirattal, megsegítve a szövegértést, ami az egyik legnehezebb feladat egy nyelvtanulónak.

Soós Anita

2019. november

A szakkör 2019. november havi munkája

Novemberben a külső és belső tulajdonságokat vettük sorra: az emberek jellemzése mindig érdekes dolog. Nagyokat nevettünk, mikor megtudtuk, ki milyennek látja a másikat. Jó gyakorlat ez a melléknevek használatára, észrevétlenül rögzül, hogyan színesíthetjük mondanivalónkat. Önismereti gyakorlatnak is kiváló!
Mindig hatékony tanulás egy választott dalszöveg megismerése, fordítása. Úgy látom, ez elvonja az angolról, mint szigorú tanulásról a figyelmet és természetes, élvezetes, hatékony tanulássá válik. Azt is észrevettem, hogy az általam ajánlott régi nagy slágerekben felfedezik a kortárs zenészek által pl. repperek által feldolgozott most futó slágerek eredetét, így egyben kulturális, kiegészítő ismeretekkel is gazdagodnak, közben én is, aki az eredetit ismertem csak! Utazásaimról Anglia, Izland, mindig beszámolok, képeket mutatok! A tanulóim érdeklődéssel hallgatták úti élményeimet, kérdezték tapasztalataimat az idegen országok embereiről, szokásaikról.

Soós Anita

2019. október

A szakkör 2019. október havi munkája

Gyarmati Éva, a Tudományos Akadémia kutatója szerint, más módszerekkel a hátrányos helyzetű tanulókhoz is eredményesen eljuthat a nyelvtanulás - pont egy, az iskola merev poroszos, a tarkónéző módszereivel ellenkező oktatástól eltérő módszerek hozhatnak változást, s így eredményességet! A mi projektünk is ezt a tanítási módszert favorizálja! Ezekkel a kihívásokkal kell megküzdeni úgy, hogy az iskolánkba járó nehéz sorsú tanulók helyzetét megkönnyítsük, akik közül többeknek sajnos az info- vagy nyelvi terem még mindig csak a játékteremmel egyenlő!

Októberben az otthon bemutatásával foglalkoztunk fényképek segítségével - a hangsúly a szókincs fejlesztésen volt, mindig használható szófordulatokkal, előkészítve a nyelvvizsgához használatos képbemutatási szabályokat. Gyakorolni kell, hogy egy kép láttán, miről lehet beszélni, mi jusson az eszünkbe. (Gyakran még magyarul is csak pár szót mondanánk, ha nem lennénk képzett nyelvvizsgázók!) A jutalom angol dalhallgatás soha nem maradt el!

Soós Anita

 

2019. szeptember

A szakkör 2019. szeptember havi munkája

A 2019/2020-as tanév szeptemberében átadtam Nagy Eszter, magyar -történelem szakos kollégámnak az Angol1. szakkör tartását.

Így az Angol2 szakkör tartását folytattam, amely a tavalyi évben „megkezdett munka folytatása” az akkori 6.-7. osztályos tanulók, most már, mint 7.-8. osztályosokként vesznek részt. Össze kellett szoktatni ezt a két osztályt, mivel előző évben nem egy csoportban tanultak. Ez a feladat, ebben a korosztályban, nagy kihívás, főképp azért, mert a hátrányos helyzetű, alul motivált kamaszok nyelvoktatása még mindig óriási feladat.

Az összevonás azért viszonylag könnyen ment, megtaláltuk a közös nyelvet: angol és a kezdeti nehézségek ellenére, hamar kompromisszumokat találtunk és elkezdtük a közös munkát.

Szeptemberben az első órán átismételtük, felelevenítettük az eddig tanultakat, elmesélték egymásnak, ki mit csinált a nyári szünetben. A következő foglalkozásokon dalokat hallgattunk, interaktív táblán dolgoztunk, próbáltuk az anyagokat színesen feldolgozni.

Soós Anita

2019. január - június

2019. január
School.
Fortune Teller – játék a jövőről, a célokról.

2019. február
Songs – daltanulás, szókincsfejlesztés, fordítás

2019. március
Let’s talk about … - társalgás

2019. április
Párbeszédek alkotása
Dalszöveg, filmrészlet meghallgatása.
Szituációs gyakorlatok – Étteremben, boltban
Etnikai kapcsolatok
Szövegalkotási feladatok – rövid dialógusok alkotása

2019. május
What I feel? – szókincsfejlesztés az érzelmekről
What do you like?
If you want …
You are smart, beautiful …
You are kind …
I am so young – életkor kifejezése
Igék
Kivételek az igeragozásban.

2019. június
Főnevek ismétlése
Do you know? – Kérdések alkotása.
Melléknevek
Napirend
Dalok

Soós Anita

2018. szeptember - december

Az Angol1 szakkör 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája:

Az első szakköri foglalkozásokon megismertük a projekt lényegét. Bemutatkoztunk egymásnak, majd felmértem a gyerekek tudásszintjét.
A család feldolgozásával folytattuk a közös munkát: a gyerekeknek interaktív feladatok segítségével kellett bemutatni saját családjukat. Auditív figyelmük és hallás utáni megértésük fejlesztése céljából családdal kapcsolatos filmrészleteket néztünk. Különböző nyelvi stílusok fő jellegzetességeinek megismerése következett, majd játékos csoportfeladatok és szituációs játékok., szintén a családdal kapcsolatban.
Fontos cél volt a gyerekek szókincsének, szóbeli kifejező készségének és szövegértésének fejlesztése is.
Szövegértési feladatokat végeztünk a családról, majd játékos feladatmegoldás következett ugyanebben a témakörben. Játszottunk különböző szituációkat is, szintén a család témakörrel kapcsolatban.
Ezek után az idő kifejezései kerültek sorra, majd What is it? – szókincsfejlesztés és What is your opinion? – Véleménynyilvánítás kifejezései következtek. Karácsonyi dalokkal és angol karácsonyi szokások megismerésével zártuk a 2018. évet.
Soós Anita